Njoftime

Rezultatet e Provimit UML Korrik 2019

posted Jul 11, 2019, 5:26 AM by Klesti Hoxha   [ updated Jul 11, 2019, 5:40 AM ]

Rezultatet e provimit UML, Korrik 2019, mund t'i konsultoni në këtë lidhje:


Kujdes: Duhet të jeni të identifikuar në Gmail VETËM me emailin tuaj të shkollës. Mënyra më e thjeshtë është të përdorni "incognito mode".

Bazuar tek rezultatet e grupit në tërësi, të gjithë studentëve u janë shtuar 5 pikë në provim. Kufiri i kalimit (për notën pesë) është 40 pikë.

Rezultatet e arritura (pikët për studentët e vitit të dytë) kanë një shpërndarje afërsisht normale. Përjashtim bëjnë pikët rreth kuartilit të tretë.

UML19 Grades

Reklamimi mund të kryhet në datë 12 Korrik, ora 9.30, 203C.

Urime për rezultatet e arritura dhe pushime të mbara!

Rezultatet e Provimit SE Korrik 2019

posted Jul 8, 2019, 1:08 PM by Klesti Hoxha   [ updated Jul 11, 2019, 3:52 AM ]

Rezultatet e provimit SE, Korrik 2019, janë shpallur në këtë lidhje:


Kujdes: Duhet të keni VETËM NJË sesion aktiv gmail @fshnstudent.info

Shpërndarja e notave është si më poshtë:


Temat MSc 2019

posted Feb 12, 2019, 1:18 AM by Klesti Hoxha   [ updated Feb 12, 2019, 1:18 AM ]

Janë publikuar temat e mia master për këtë vit. Mund t'i konsultoni në faqen përkatëse. Të interesuarit mund të më kontaktojnë për të lënë një takim për një diskutim konkret mbi temën.

Notat Sezoni i Tetorit 2018

posted Oct 4, 2018, 2:29 AM by Klesti Hoxha   [ updated Oct 4, 2018, 2:29 AM ]


Notat Kompilatorë Shtator 2018

posted Sep 18, 2018, 2:18 PM by Klesti Hoxha   [ updated Sep 18, 2018, 2:18 PM ]


Notat ASI Shtator 2018

posted Sep 17, 2018, 6:18 AM by Klesti Hoxha   [ updated Sep 17, 2018, 6:18 AM ]


Notat MTS Shtator 2018

posted Sep 13, 2018, 11:40 PM by Klesti Hoxha   [ updated Sep 13, 2018, 11:40 PM ]


Notat SE Shtator 2018

posted Sep 13, 2018, 2:16 PM by Klesti Hoxha   [ updated Sep 13, 2018, 2:17 PM ]


Notat UML Shtator 2018

posted Sep 9, 2018, 3:08 PM by Klesti Hoxha   [ updated Sep 9, 2018, 3:09 PM ]

Notat Kompilatorë Korrik 2018

posted Jul 17, 2018, 7:33 AM by Klesti Hoxha   [ updated Jul 17, 2018, 7:33 AM ]


1-10 of 95