Njoftime‎ > ‎

[ASI1415] Dorëzimi i dytë

posted Jan 3, 2015, 6:20 AM by Klesti Hoxha
Të gjithë studentët e kursit "Analizë Sistemesh Informacioni", deri më datë 14.1.2015 duhet të kenë dorëzuar:

  1. Diagramat BPMN të etiketuara (U, O, IS)
  2. Përshkrimin e objekteve të të dhënave që përpunohen nga proceset e biznesit
  3. Një propozim të argumentuar mirë për një strategji të mundshme implementimi të sistemit të informacionit
Ky dorëzim vlerësohet me 6 pikë.

Email i dorëzimit përkatës duhet të ketë subjektin [ASI1415] Dorezimi 2 

Dorëzimi duhet të jetë detyrimisht në format PDF

Penalizime të mundshme:
  1. Për çdo ditë vonesë aplikohet një penalizim prej 2 pikësh
  2. Mos përdorimi i subjektit të përmendur më sipër penalizohet me 3 pikë
  3. Dorëzimet që nuk janë në format PDF automatikisht vlerësohen me 0 pikë!
Punë të mbarë
Comments