Njoftime‎ > ‎

[ASI1415] Projektet e kursit dhe Survey Paper

posted Nov 12, 2014, 7:12 AM by Klesti Hoxha
Të gjithë studentëve të kursit Analizë Sistemesh Informacioni ju kujtoj që ai përfshin në vlerësim një projekt kursi dhe shkrimin e një survey paper (punim përmbledhës akademik)

Konsultohuni me slidet e para të publikuara në faqen e kursit për afatet që duhet të ndiqni në lidhje me këto dy pjesë. Në të do të gjeni dhe disa materiale ndihmëse dhe orientuese.

Të Hënën, më 17.11.2014 në orët e seminarit ndër të tjera do bëhet dhe një përshkrim i shkurtër orientues mbi shkrimin e një survey paper.

Suksese dhe punë të mbarë në vijim
Comments