Njoftime‎ > ‎

#ASI1516 Dorëzimi i dytë i projektit

posted Jan 29, 2016, 6:06 AM by Klesti Hoxha
Dorëzimi i dytë i projektit të kursit Analizë Sistemesh Informacioni duhet të përmbajë:

 • Dokumentimin e nënsistemeve të propozuara (diagramë dhe përshkrim i shkurtër i shërbimeve për çdo nënsistem)
 • Diagramën e klasave entitet
 • Skemën e bazës së të dhënave
 • Për çdo use case
  • Diagramën e klasave entitet-kontrollues-kufi që marrin pjesë në të
 • Një diagramë sekuence për use case më kompleks të sistemit tuaj
 • Dokumentimin e mënyrës së shkëmbimit të të dhënave me projektet bashkëpunuese
 • Përditësim i faqes së projektit në Wiki
  • Dokumentimi i shkëmbimit të të dhënave
  • Përditësimi i pjesës së zgjidhjes
Dorëzimi duhet të jetë në një skedar të vetëm PDF si dhe të realizohet me email sipas subjektit përkatës, Afati maksimal i dorëzimit: 2 Shkurt.

Ky dorëzim vlerësohet me 7 pikë.

Dorëzimet jo korrekte (formati, subjekti, afati, mungesa në wiki) penalizohen me humbjen e të gjithë pikëve për këtë dorëzim).

Punë të mbarë.
Comments