Njoftime‎ > ‎

#ASI1516 Dorëzimi i parë i projektit

posted Dec 17, 2015, 3:12 AM by Klesti Hoxha   [ updated Jan 25, 2016, 3:17 AM ]
Përmbajtja e dorëzimit të parë të projektit të kursit Analizë Sistemesh Informacioni është si më poshtë:

  • Dokumentimi i proceseve (me anë të Signavio duke ndjekur udhëzimet në videon tek faqja e kursit)
    • Proceset aktuale
    • Proceset e propozuara të etiketuara. Në signavio, mund të përdorni User për U, Manual për O dhe disa prej të tjerave për IS.
  • Use case për çdo proces (të shtohen tek raporti i gjeneruar nga Signavio, shih videon)
  • Strategjia e implementimit që do të ndiqet (detaje teknike mbi zhvillimin). Mund të shtohet në fund të raportit të gjeneruar nga Signavio.
  • Detajet mbi zgjidhjen (implementimin), të përshkruhen shkurtimisht tek faqja në Wiki e projektit
Dorëzimi duhet të jetë në një skedar të vetëm PDF si dhe të realizohet me email sipas subjektit përkatës,

Ky dorëzim vlerësohet me 8 pikë.

Dorëzimet jo korrekte (formati, subjekti, afati, mungesa në wiki) penalizohen me humbjen e të gjithë pikëve për këtë dorëzim).

Punë të mbarë.
Comments