Njoftime‎ > ‎

#ASI1516 Prezantimet e projekteve

posted Feb 12, 2016, 2:28 AM by Klesti Hoxha   [ updated Feb 16, 2016, 7:17 AM ]
Oraret e prezantimeve të projekteve të kursit  "Analizë Sistemesh Informacioni" janë si më poshtë:

 Data Ora Grupet
 15 Shkurt 14:00-15:50 P9, P1, P2, P3, P4 
 16 Shkurt 13:00-14:50 P5, P6, P7, P8

Është e detyrueshme prezenca e të gjithë pjesëmarrësve, si dhe kusht për pranimin në prezantim është përditësimi i wiki-it sipas udhëzimeve të takimit të fundit.

Prezantimet do të zhvillohen tek Lab Eagle, Godina C.

Suksese

Comments