Njoftime‎ > ‎

[InSw14] Njoftim për studentët e kursit Inxhinieri Software

posted Feb 20, 2014, 6:30 AM by Klesti Hoxha   [ updated Feb 24, 2014, 10:03 AM ]
Të gjithe studentët e kursit Inxhinieri Software që dëshirojnë të realizojnë projekt, brenda datës 28 shkurt duhet të dorëzojnë të mëposhtmet:
  •   Emri i projektit
  •   Anëtarët e skuadrës (emrat dhe grupi)
  •   Përshkrim i shkurtër i projektit (tentativa e parë)
  Ky dorëzim vlerësohet me 5 pikë
  Temën përfundimtare të projekti do keni mundësi ta formësoni edhe 1 javë pas këtij afati.

KUJDES:  Pas kalimit të afatit nuk do pranohet asnjë projekt
Comments