Njoftime‎ > ‎

#InSw15 Raporti final i projektit të kursit

posted May 25, 2015, 2:17 AM by Klesti Hoxha   [ updated May 27, 2015, 11:25 AM ]
Raporti final i projektit të kursit Inxhinieri Software duhet dorëzuar  deri më datë 31.5.2015.

Kujdes: Për këtë raport nuk lejohet dorëzimi me vonesë.
  
Dorëzimi duhet të realizohet me email duke përdorur subjektin: [InSw15] Raporti Final EMRI_PROJEKTIT

Ky raport duhet të përmbajë:
 • Arkitekturën e sistemit
  • Arkitekturën fizike
  • Arkitekturën logjike (dekompozim funksional plus ndonjë skemë tjetër)
 • Detaje implementimi
  • Dokumentim i zgjidhjeve teknike të realizuara. A janë përdorur komponentë të jashtëm? Cilët janë pjesët përbërëse të programit?
 • Modelimin e sistemit
  • Diagramën e kontekstit
  • Modelimin e rrjedhës së punëve (të paktën 3 diagrama aktiviteti ose DFD ku duhet të përfshihen funksionalitet kryesore të sistemit tuaj)
  • Skemën e bazës së të dhënave
  • Diagramë klasash (modeli i orientuar ndaj objekteve i të dhënave të sistemit tuaj, nuk është e thënë të jetë i implementuar realisht për këtë projekt)
 • Gjëndien finale të projektit
  • Screenshot-e të ndërfaqes
  • Kodin burim (edhe nëse nuk është plotësisht funksional) 
 • Detaje përfundimtare mbi vlerësimin e ndërfaqes së përdoruesit
Përveç të mësipërmeve mund të raportoni dhe për detaje shtese të cilat i konsideroni me rëndësi për projektin tuaj.

Menaxherët e projekteve duhet gjithashtu të dorëzojnë një raport për mbylljen e projektit (vlerësim individual). Ky raport duhet të përmbajë:
 • Analizë të rezultateve të arritura
  • Një listë të punëve (tasks) dhe milestone të realizuar përfshirë personat përgjegjës
  • Një listëve të punëve që nuk u arritën të realizohen
 • Grafikun Milestone Trend Analysis (konsultohuni me leksionin përkatës)
 • Një analizë të ecurisë së dorëzimeve dhe shkaqeve të vonesa të mundshme
 • Probleme dhe mësime të nxjerra
Ky raport së bashku me prezantimin final  dhe projektin përfundimtar vlerësohet me maksimumi 15 pikë

Raportet duhet të jenë në format PDF; kodi burim arkiv (zip, rar, tar)

Penalizime të mundshme:
 • Mos dorëzimi i kodit burim: -8 pikë
  • Kodi burim duhet të dorëzohet pavarësisht gjendies që ndodhet projekti
 • Format i gabuar i dorëzimit: -5 pikë
 • Subjekt i gabuar: -5 pikë

Comments