Njoftime‎ > ‎

#InSw15 Raport nga menaxherët e projekteve

posted Apr 1, 2015, 9:32 AM by Klesti Hoxha
Të gjithë menaxherët e projekteve të kursit Inxhinieri Sofware deri më datë 6.4.2015 duhet të dorëzojnë një raport të shkurtër që përmban të mëposhtmet:
  • Grafikun Gantt që përfshin milestone dhe aktivitete sipas procesit software të propozuar
  • Planifikimin e mbulimit të aktiviteteve nga anëtarët e skuadrës bazuar në rolet e tyre në skuadër (rolet mund të ripërcaktohen)
  • Emrin e mjetit ndihmës që po përdoret për menaxhimin e projektit (nëse ka)
Dorëzimi  duhet të jetë në format PDF me subjektin [InSw15] Planifikimi

Në rast të mos dorëzimit të këtij raporti, menaxherët penalizohen me -5 pikë

Punë të mbarë
Comments