Njoftime‎ > ‎

#InSw16 Raporti i Fizibilitetit

posted Mar 25, 2016, 4:04 AM by Klesti Hoxha   [ updated Mar 25, 2016, 4:08 AM ]
Raporti i fizibilitetit për projektin e kursit Inxhinieri Software duhet të dorëzohet me email deri në datë 28.3.2016.

Subjekti i emailit duhet të jetë si më poshtë:

[InSw16] Fizibiliteti KODI_I_GRUPIT

P.sh. [InSw16] Fizibiliteti B22

Dorëzimi duhet të bëhet në një skedar të vetëm PDF. Bashkëngjitur mund të gjeni një strukturë të mundshme.

Ky dorëzim vlerësohet me maksimumi 10 pikë.

Penalizime:

- Dorëzimet që nuk janë bërë sipas udhëzimeve më sipër, ose me vonesë, nuk do të konsiderohen.
- Probleme të theksuara drejshkrimore: -5 pikë
- Probleme të theksuara në formatim: Projekti nuk pranohet
Ċ
Klesti Hoxha,
Mar 25, 2016, 4:04 AM
Comments