Njoftime‎ > ‎

#InSw16 Raport progresi

posted Apr 25, 2016, 4:06 AM by Klesti Hoxha   [ updated Apr 25, 2016, 4:07 AM ]
Të gjithë studentët e kursit Inxhinieri Software duhet të dorëzojnë me email deri në datë 30.4.2016 një raport progresi në lidhje me rezultatet e deritanishme të projektit.

Subjekti i emailit duhet të jetë si më poshtë:

[InSw16] Progresi KODI_I_GRUPIT

P.sh. [InSw16] Progresi B33

Dorëzimi duhet të bëhet në një skedar të vetëm PDF

Ky raport duhet të përmbajë

 • Detaje mbi rezultatet e arritura deri tani (prototipe, kërkesa, inkremente, etj.)
  • Prototipet do të pranohen vetëm nëse kanë të bashkëngjitur rezultatet e vlerësimit (testimit) me përdorues
  • Përmbajtja e dorëzimit mund të jetë e ndryshme për çdo grup (në varësi të procesit që keni ndjekur)
 • Diagramat use case
 • Analizë e ecurisë në lidhje me planin (menaxheri i projektit është përgjegjës për këtë pjesë)
  • Grafik GANTT i përditësuar, së bashku me komente të nevojshme
  • Probleme, ndryshime që duhen raportuar
  • Çfarë pritet të realizohet në javët që vijnë.
Ky dorëzim vlerësohet me maksimumi 10 pikë.

Penalizime:

- Dorëzimet që nuk janë bërë sipas udhëzimeve më sipër, ose me vonesë, nuk do të konsiderohen.
- Probleme të theksuara drejshkrimore ose në formatim: -5 pikë
Comments