Njoftime‎ > ‎

#Komp15 Zgjidhje të projekteve të kursit

posted Jul 1, 2015, 4:51 AM by Klesti Hoxha   [ updated Jul 1, 2015, 4:53 AM ]
Projekti i kursit në lëndën Kompilatorë u zgjidh nga 3 grupe studentësh, në total 7 studentë. 

Të tri zgjidhjet realizuan objektivat e projektit, duke ndërtuar një gjuhë skriptimi (Parsy) që lejon nxjerrjen e informacionit nga dokumente HTML me një sintaksë të shkurtuar (në dallim me alternativën JAVA).

Tri zgjidhjet së bashku me më shumë detaje mbi kërkesat e projektit mund të konsultohen në këtë lidhje.

Më poshtë shembuj kodesh për secilën sintaksë të propozuar për gjuhën Parsy