Njoftime‎ > ‎

[MTS1415] Dorëzimi i projektit

posted Feb 1, 2015, 10:57 AM by Klesti Hoxha
Të gjithë studentët e kursit "Mirëmbajtje dhe testim software" deri më datë 8.2.2015 duhet të realizojnë dorëzimin e dokumentimit (raportit) të projektit të tyre. Ai duhet të përfshijë:
  • Përshkrim të të gjithë hapave të ndjekur për realizimin e projektit
  • Përshkrim të detajuar të punës së kryer nga secili anëtar
  • Përmbledhje të rezultateve të arritura në një mënyrë sa më sistematike
  • Screenshote/Kod burim (sipas projektit)
Për këtë dorëzim duhet të përdorni subjektin: [MTS1415] Dorezim Projekti

Dorëzimi duhet të bëhet në format PDF. Nëse përfshin kod mund të dorëzoni një arkiv ZIP që përfshin skedarin PDF dhe kodin burim.

Penalizime të mundshme:
  • Mos përdorimi i subjektit të kërkuar: -5 pikë
  • Dorëzimi nuk është në formatin e kërkuar: -5 pikë
Suksese
Comments