Njoftime‎ > ‎

#MTS1516 Prezantimet e projekteve

posted Jan 28, 2016, 5:56 AM by Klesti Hoxha   [ updated Feb 6, 2016, 2:24 AM ]
Oraret e prezantimeve të projekteve të kursit "Mirëmbajtje dhe Testim Softueri" janë si më poshtë:

 Data Ora Projektet
 2 Shkurt 15:00 P1, P8
 4 Shkurt 17:00 - 18:00 P7, P2, P3
 4 Shkurt 18:00 - 20:00 P4, P5, P6, P9, P10

Prezantimet do të zhvillohen tek Lab Eagle, Godina C.

Suksese

Comments