Njoftime‎ > ‎

Rezultatet e Provimit UML Korrik 2019

posted Jul 11, 2019, 5:26 AM by Klesti H   [ updated Jul 11, 2019, 5:40 AM ]
Rezultatet e provimit UML, Korrik 2019, mund t'i konsultoni në këtë lidhje:


Kujdes: Duhet të jeni të identifikuar në Gmail VETËM me emailin tuaj të shkollës. Mënyra më e thjeshtë është të përdorni "incognito mode".

Bazuar tek rezultatet e grupit në tërësi, të gjithë studentëve u janë shtuar 5 pikë në provim. Kufiri i kalimit (për notën pesë) është 40 pikë.

Rezultatet e arritura (pikët për studentët e vitit të dytë) kanë një shpërndarje afërsisht normale. Përjashtim bëjnë pikët rreth kuartilit të tretë.

UML19 Grades

Reklamimi mund të kryhet në datë 12 Korrik, ora 9.30, 203C.

Urime për rezultatet e arritura dhe pushime të mbara!