Njoftime‎ > ‎

[UML14] Dorëzimi i dytë

posted Apr 15, 2014, 5:43 AM by Klesti Hoxha
Të gjithë studentët e kursit UML deri më datë 28.4.2014 duhet të dorëzojnë:
  • Diagramën e klasave
  • Disa diagrama objektesh (të paktën 10 objekte në total)
  • Gjithashtu mund të dërgojnë versione të përmirësuara të diagramave të mëparshme
Dorëzimi duhet të jetë detyrimisht në format PDF, në një skedar të vetëm!

Ky dorëzim vlerësohet me 16 pikë.

Për çdo ditë vonesë në dorëzim aplikohet një penalizim prej -4 pikësh.

Punë të mbarë.
Comments