Njoftime‎ > ‎

[UML14] Dorëzimi i fundit

posted May 19, 2014, 4:40 AM by Klesti Hoxha
Të gjithë studentët e kursit UML duhet të dorëzojnë deri më datë 31.5.2014 dorëzimin përfundimtar të projektit. 

Kujdes: për këtë dorëzim nuk lejohet dorëzim me vonesë!

Dorëzimi duhet të përmbajë
  1. Të paktën 3 diagrama sekuence (njëra duhet të jetë për një use case primar të projektit tuaj)
  2. Të paktën 3 diagrama aktiviteti (njëra duhet të jetë për një use case primar të projektit tuaj)
  3. Gjithashtu duhet të përfshihen të gjithë diagramat e mëparshme (lejohen versione të përmirësuara)
Dorëzimi duhet të jetë detyrimisht në format PDF, në një skedar të vetëm!

Ky dorëzim vlerësohet me 12 pikë.

Punë të mbarë.
Comments