Njoftime‎ > ‎

[UML14] Regjistrimi në UML

posted Feb 20, 2014, 2:17 AM by Klesti Hoxha   [ updated Feb 24, 2014, 10:04 AM ]
Të gjithë studentët që dëshirojnë të regjistrohen në kursin me zgjedhje UML duhet të ndjekin proçedurën e mëposhtme:

1. Të regjistrohen në sekretarinë e Departamentit të Informatikës
2. Të ndjekin udhëzimet e shpallura në slidet e para të lëndës përsa i përket regjistrimit të projektit. Për çdo anëtar të skuadrës përmendni dhe grupin (P.sh A1)
    Ju vë në dijeni që studentët të cilët nuk paraqesin aplikim për projekt brenda afatit, do çregjistrohen nga kursi.
   Bëni kujdes subjektin e emailit kur të nisni aplikimet për projekt.

Në datë 21 shkurt, ora 10.00 Salla 401B do të zhvillohet një prezantim informues për kursin për studentët të cilët kanë pyetje.
Comments