Njoftime‎ > ‎

#UML15 Dorëzimi i dytë i projektit të kursit UML

posted Apr 26, 2015, 10:08 AM by Klesti Hoxha   [ updated Apr 26, 2015, 10:24 AM ]
Të gjithë studentët e kursit UML, deri më datë 30.4.2015 duhet të kryejnë dorëzimin e dytë të projektit të kursit. 

Ky dorëzim duhet të përmbajë:
  • Diagramën e klasave
  • Një diagramë objektesh me të paktën 8 objekte në të
  • Diagramat use case të përditësuara (nuk përfshihen në vlerësim)
Dorëzimet duhet të jenë detyrimisht në një skedar të vetëm PDF dhe të realizohen nëpërmjet formularit të mëposhtëm.

Ky dorëzim vlerësohet me maksimumi 16 pikë.

Penalizime të mundshme:

Dorëzim me vonesë (për çdo ditë): -4 pikë