Recent site activity

Jan 22, 2021, 3:12 PM Klesti H deleted Testim Online - Inxhinieri Softueri 2020
Jan 22, 2021, 3:12 PM Klesti H deleted Temat MSc
Nov 12, 2020, 12:36 AM Klesti H edited Temat MSc
Nov 12, 2020, 12:36 AM Klesti H deleted Studimi i adoptimit të teknologjive cloud në Shqipëri nëpërmjet një modeli të adoptimit të teknologjive (TAM)
Oct 15, 2020, 5:47 AM Klesti H edited Kurse të Semestrit të Kaluar
Oct 15, 2020, 5:47 AM Klesti H edited Kurse të Semestrit të Kaluar
Oct 15, 2020, 5:02 AM Klesti H edited Temat MSc
Oct 15, 2020, 5:02 AM Klesti H edited Temat MSc
Jul 13, 2020, 6:18 AM Klesti H edited Testim Online - Inxhinieri Softueri 2020
Jul 13, 2020, 6:18 AM Klesti H edited Testim Online - Inxhinieri Softueri 2020
Jul 13, 2020, 6:18 AM Klesti H created Testim Online - Inxhinieri Softueri 2020
May 29, 2020, 8:19 AM Klesti H edited Inxhinieri Softueri
May 21, 2020, 8:00 AM Klesti H edited Inxhinieri Softueri
May 20, 2020, 4:18 AM Klesti H edited UML
May 14, 2020, 5:55 AM Klesti H edited Inxhinieri Softueri
May 13, 2020, 4:12 AM Klesti H edited UML
May 7, 2020, 5:07 AM Klesti H edited Inxhinieri Softueri
May 6, 2020, 5:03 AM Klesti H edited UML
Apr 30, 2020, 5:03 AM Klesti H edited Inxhinieri Softueri
Apr 29, 2020, 4:13 AM Klesti H edited UML
Apr 23, 2020, 6:00 AM Klesti H edited Inxhinieri Softueri
Apr 23, 2020, 5:16 AM Klesti H edited Inxhinieri Softueri
Apr 22, 2020, 4:39 AM Klesti H edited UML
Apr 16, 2020, 5:36 AM Klesti H edited Inxhinieri Softueri
Apr 15, 2020, 7:31 AM Klesti H edited Inxhinieri Softueri

older | newer