Recent site activity

Sep 16, 2019, 4:36 AM Klesti H edited Rezultatet e Provimit UML, Shtator 2019
Sep 16, 2019, 4:34 AM Klesti H edited Rezultatet e Provimit UML, Shtator 2019
Sep 16, 2019, 4:33 AM Klesti H edited Rezultatet e Provimit UML, Shtator 2019
Sep 16, 2019, 4:32 AM Klesti H edited Rezultatet e Provimit UML, Shtator 2019
Sep 16, 2019, 4:32 AM Klesti H created Rezultatet e Provimit UML, Shtator 2019
Sep 13, 2019, 8:21 AM Klesti H edited Rezultatet e Provimit MTS, Shtator 2019
Sep 13, 2019, 8:21 AM Klesti H created Rezultatet e Provimit MTS, Shtator 2019
Sep 9, 2019, 2:12 PM Klesti Hoxha edited Rezultatet e provimit SE, Shtator 2019
Sep 9, 2019, 2:11 PM Klesti Hoxha created Rezultatet e provimit SE, Shtator 2019
Sep 9, 2019, 4:19 AM Klesti Hoxha deleted Kujtesë për studentët e kursit ASI [ASI1314]
Sep 9, 2019, 4:19 AM Klesti Hoxha deleted Dorëzimet e rradhës në kursin ASI [ASI13]
Sep 9, 2019, 4:19 AM Klesti Hoxha deleted Temat e reja MSc - 2013/2014
Sep 9, 2019, 4:19 AM Klesti Hoxha deleted Kujtesë [ASI1314]
Sep 9, 2019, 4:19 AM Klesti Hoxha deleted Kriteret e vlerësimit për survey paper [ASI1314]
Sep 9, 2019, 4:19 AM Klesti Hoxha deleted Dorëzimet e rradhës në ASI1314
Sep 9, 2019, 4:19 AM Klesti Hoxha deleted [ASI1314] Raporti final
Sep 9, 2019, 4:19 AM Klesti Hoxha deleted [ASI1314] Orari i prezantimeve të projekteve/kontrolli final
Sep 9, 2019, 4:19 AM Klesti Hoxha deleted [InSw14] Njoftim për studentët e kursit Inxhinieri Software
Sep 9, 2019, 4:19 AM Klesti Hoxha deleted [UML14] Regjistrimi në UML
Sep 9, 2019, 4:19 AM Klesti Hoxha deleted [UML14] - Është përcaktuar orari përfundimtar i kursit UML
Sep 9, 2019, 4:19 AM Klesti Hoxha deleted [InSw14] Raporti i fizibilitetit
Sep 9, 2019, 4:18 AM Klesti Hoxha deleted [InSw14] Raport nga menaxherët e projekteve
Sep 9, 2019, 4:18 AM Klesti Hoxha deleted [UML14] Dorëzimi i parë
Sep 9, 2019, 4:18 AM Klesti Hoxha deleted [UML14] Dorëzimi i dytë
Sep 9, 2019, 4:18 AM Klesti Hoxha deleted [InSw14] Raporti i dytë

older | newer