Recent site activity

Klesti H edited Temat MSc
Klesti H edited Temat MSc
Klesti H created Temat MSc
Klesti H edited Shfrytëzimi i arkitekturave pa server (serverless architectures) për analizimin e të dhënave të mëdha
Klesti H edited Optimizimi i kostos së infrastrukturës në skenarët e përshkallëzimit të automatizuar
Klesti H edited Ndërtimi i një prototipi të një frigoriferi inteligjent
Klesti H edited Ndërtimi i një prototipi të një frigoriferi inteligjent
Klesti H edited Ndërtimi i një prototipi të një frigoriferi inteligjent
Klesti H edited Shfrytëzimi i arkitekturave pa server (serverless architectures) për analizimin e të dhënave të mëdha
Klesti H edited Analizimi i cilësisë së lidhjeve midis faqeve të internetit
Klesti H edited Studimi i adoptimit të teknologjive cloud në Shqipëri nëpërmjet një modeli të adoptimit të teknologjive (TAM)
Klesti H edited Sigurimi i cilësisë në krijimin e dataseteve trajnuese të algoritmeve machine learning.
Klesti H edited Sigurimi i cilësisë në krijimin e dataseteve trajnuese të algoritmeve machine learning.
Klesti H edited Analizimi i cilësisë së lidhjeve midis faqeve të internetit
Klesti H edited Temat MSc
Klesti H edited Analizimi i cilësisë së lidhjeve midis faqeve të internetit
Klesti H edited Analizimi i cilësisë së lidhjeve midis faqeve të internetit
Klesti H edited Analizimi i cilësisë së lidhjeve midis faqeve të internetit
Klesti H edited Analizimi i cilësisë së lidhjeve midis faqeve të internetit
Klesti H edited Temat MSc
Klesti H edited Analizimi i cilësisë së lidhjeve midis faqeve të internetit
Klesti H edited Analizimi i cilësisë së lidhjeve midis faqeve të internetit
Klesti H created Analizimi i cilësisë së lidhjeve midis faqeve të internetit
Klesti H edited Temat MSc
Klesti H edited Sigurimi i cilësisë në krijimin e dataseteve trajnuese të algoritmeve machine learning.

older | newer