Recent site activity

Mar 27, 2018, 10:00 AM Klesti Hoxha edited Inxhinieri Softueri
Mar 26, 2018, 6:49 AM Klesti Hoxha edited Inxhinieri Softueri
Mar 21, 2018, 6:46 AM Klesti Hoxha edited Kompilatorë
Mar 21, 2018, 6:30 AM Klesti Hoxha edited UML
Mar 21, 2018, 6:24 AM Klesti Hoxha edited UML
Mar 20, 2018, 12:24 PM Klesti Hoxha edited Inxhinieri Softueri
Mar 20, 2018, 3:09 AM Klesti Hoxha edited Inxhinieri Softueri
Mar 19, 2018, 3:43 AM Klesti Hoxha edited Indeksimi i bazave të të dhënave NoSQL nëpërmjet indekseve tf-idf
Mar 19, 2018, 3:42 AM Klesti Hoxha edited Temat MSc
Mar 16, 2018, 6:57 AM Klesti Hoxha edited Temat MSc
Mar 16, 2018, 6:57 AM Klesti Hoxha edited Temat MSc
Mar 15, 2018, 8:26 AM Klesti Hoxha edited Vënia në punë e sistemeve të organizuara në mikroshërbime nëpërmjet platformës Kubernetes
Mar 15, 2018, 8:25 AM Klesti Hoxha edited Lidhja e entiteteve në tekste shqip me baza njohurishë
Mar 15, 2018, 8:24 AM Klesti Hoxha edited Temat MSc
Mar 13, 2018, 2:11 PM Klesti Hoxha edited Inxhinieri Softueri
Mar 13, 2018, 3:51 AM Klesti Hoxha edited Inxhinieri Softueri
Mar 9, 2018, 1:58 AM Klesti Hoxha edited Vënia në punë e aplikacioneve web nëpërmjet teknologjive container
Mar 9, 2018, 1:57 AM Klesti Hoxha edited Temat MSc
Mar 8, 2018, 11:08 AM Klesti Hoxha edited UML
Mar 7, 2018, 12:09 PM Klesti Hoxha edited Temat MSc
Mar 7, 2018, 12:05 PM Klesti Hoxha edited UML
Mar 7, 2018, 12:04 PM Klesti Hoxha edited Inxhinieri Softueri
Mar 7, 2018, 1:19 AM Klesti Hoxha edited UML
Mar 7, 2018, 1:19 AM Klesti Hoxha edited UML
Mar 7, 2018, 1:18 AM Klesti Hoxha edited UML