Recent site activity

Feb 12, 2019, 1:24 AM Klesti Hoxha edited Temat MSc
Feb 12, 2019, 1:23 AM Klesti Hoxha edited Implementimi i bazave të njohurive nëpërmjet bazave të të dhënave NoSQL
Feb 12, 2019, 1:18 AM Klesti Hoxha edited Temat MSc 2019
Feb 12, 2019, 1:18 AM Klesti Hoxha created Temat MSc 2019
Feb 12, 2019, 1:14 AM Klesti Hoxha edited Temat MSc
Feb 12, 2019, 1:11 AM Klesti Hoxha edited Optimizimi i kostos së infrastrukturës në skenarët e përshkallëzimit të automatizuar
Feb 12, 2019, 1:10 AM Klesti Hoxha edited Optimizimi i kostos së infrastrukturës në skenarët e përshkallëzimit të automatizuar
Feb 12, 2019, 1:10 AM Klesti Hoxha created Optimizimi i kostos së infrastrukturës në skenarët e përshkallëzimit të automatizuar
Feb 12, 2019, 1:09 AM Klesti Hoxha edited Shfrytëzimi i arkitekturave pa server (serverless architectures) për analizimin e të dhënave të mëdha
Feb 12, 2019, 1:09 AM Klesti Hoxha edited Shfrytëzimi i arkitekturave pa server (serverless architectures) për analizimin e të dhënave të mëdha
Feb 12, 2019, 1:09 AM Klesti Hoxha created Shfrytëzimi i arkitekturave pa server (serverless architectures) për analizimin e të dhënave të mëdha
Feb 12, 2019, 1:08 AM Klesti Hoxha edited Studimi i adoptimit të teknologjive cloud në Shqipëri nëpërmjet një modeli të adoptimit të teknologjive (TAM)
Feb 12, 2019, 1:07 AM Klesti Hoxha edited Studimi i adoptimit të teknologjive cloud në Shqipëri nëpërmjet një modeli të adoptimit të teknologjive (TAM)
Feb 12, 2019, 1:07 AM Klesti Hoxha created Studimi i adoptimit të teknologjive cloud në Shqipëri nëpërmjet një modeli të adoptimit të teknologjive (TAM)
Feb 12, 2019, 1:06 AM Klesti Hoxha edited Ndërtimi i një prototipi të një frigoriferi inteligjent
Feb 12, 2019, 1:06 AM Klesti Hoxha edited Ndërtimi i një prototipi të një frigoriferi inteligjent
Feb 12, 2019, 1:05 AM Klesti Hoxha created Ndërtimi i një prototipi të një frigoriferi inteligjent
Nov 7, 2018, 8:06 AM Klesti Hoxha edited Kurse të Semestrit të Kaluar
Oct 29, 2018, 2:37 AM Klesti Hoxha edited Kreu
Oct 29, 2018, 2:36 AM Klesti Hoxha edited Temat MSc
Oct 29, 2018, 2:35 AM Klesti Hoxha edited Temat MSc
Oct 15, 2018, 6:06 AM Klesti Hoxha edited Kurset Aktuale
Oct 15, 2018, 6:06 AM Klesti Hoxha edited Kurset Aktuale
Oct 15, 2018, 6:06 AM Klesti Hoxha edited Kurse të Semestrit të Kaluar
Oct 10, 2018, 8:08 AM Klesti Hoxha edited Temat MSc