Recent site activity

Mar 18, 2020, 5:25 AM Klesti H edited Sigurimi i cilësisë në krijimin e dataseteve trajnuese të algoritmeve machine learning.
Mar 13, 2020, 11:59 AM Klesti H edited Temat MSc
Mar 13, 2020, 11:58 AM Klesti H edited Analizimi i cilësisë së lidhjeve midis faqeve të internetit
Mar 13, 2020, 11:58 AM Klesti H edited Analizimi i cilësisë së lidhjeve midis faqeve të internetit
Mar 13, 2020, 11:58 AM Klesti H edited Analizimi i cilësisë së lidhjeve midis faqeve të internetit
Mar 5, 2020, 7:41 AM Klesti H edited Inxhinieri Softueri
Mar 5, 2020, 7:40 AM Klesti H edited Inxhinieri Softueri
Feb 20, 2020, 8:44 AM Klesti H edited Temat MSc
Feb 20, 2020, 8:15 AM Klesti H edited Temat MSc
Feb 20, 2020, 8:15 AM Klesti H created Temat MSc
Feb 20, 2020, 8:11 AM Klesti H edited Shfrytëzimi i arkitekturave pa server (serverless architectures) për analizimin e të dhënave të mëdha
Feb 20, 2020, 8:11 AM Klesti H edited Optimizimi i kostos së infrastrukturës në skenarët e përshkallëzimit të automatizuar
Feb 20, 2020, 8:11 AM Klesti H edited Ndërtimi i një prototipi të një frigoriferi inteligjent
Feb 20, 2020, 8:10 AM Klesti H edited Ndërtimi i një prototipi të një frigoriferi inteligjent
Feb 20, 2020, 8:10 AM Klesti H edited Ndërtimi i një prototipi të një frigoriferi inteligjent
Feb 20, 2020, 8:10 AM Klesti H edited Shfrytëzimi i arkitekturave pa server (serverless architectures) për analizimin e të dhënave të mëdha
Feb 20, 2020, 8:09 AM Klesti H edited Analizimi i cilësisë së lidhjeve midis faqeve të internetit
Feb 20, 2020, 8:09 AM Klesti H edited Studimi i adoptimit të teknologjive cloud në Shqipëri nëpërmjet një modeli të adoptimit të teknologjive (TAM)
Feb 20, 2020, 8:08 AM Klesti H edited Sigurimi i cilësisë në krijimin e dataseteve trajnuese të algoritmeve machine learning.
Feb 20, 2020, 8:08 AM Klesti H edited Sigurimi i cilësisë në krijimin e dataseteve trajnuese të algoritmeve machine learning.
Feb 20, 2020, 7:52 AM Klesti H edited Analizimi i cilësisë së lidhjeve midis faqeve të internetit
Feb 20, 2020, 7:50 AM Klesti H edited Temat MSc
Feb 20, 2020, 7:15 AM Klesti H edited Analizimi i cilësisë së lidhjeve midis faqeve të internetit
Feb 20, 2020, 7:15 AM Klesti H edited Analizimi i cilësisë së lidhjeve midis faqeve të internetit
Feb 20, 2020, 7:11 AM Klesti H edited Analizimi i cilësisë së lidhjeve midis faqeve të internetit