Recent site activity

Mar 30, 2017, 2:05 AM Klesti Hoxha edited Inxhinieri Softueri
Mar 30, 2017, 1:26 AM Klesti Hoxha edited Inxhinieri Softueri
Mar 29, 2017, 5:38 AM Klesti Hoxha edited UML
Mar 29, 2017, 5:35 AM Klesti Hoxha edited UML
Mar 26, 2017, 4:59 AM Klesti Hoxha edited Inxhinieri Softueri
Mar 24, 2017, 2:48 AM Klesti Hoxha edited Kompilatorë
Mar 24, 2017, 2:43 AM Klesti Hoxha edited Kompilatorë
Mar 21, 2017, 9:46 AM Klesti Hoxha edited Inxhinieri Softueri
Mar 21, 2017, 9:45 AM Klesti Hoxha edited Inxhinieri Softueri
Mar 21, 2017, 9:43 AM Klesti Hoxha edited Inxhinieri Softueri
Mar 21, 2017, 9:42 AM Klesti Hoxha edited Inxhinieri Softueri
Mar 15, 2017, 3:08 AM Klesti Hoxha edited Kompilatorë
Mar 15, 2017, 3:07 AM Klesti Hoxha edited Inxhinieri Softueri
Mar 15, 2017, 3:06 AM Klesti Hoxha edited Inxhinieri Software
Mar 15, 2017, 3:05 AM Klesti Hoxha edited UML
Mar 15, 2017, 3:04 AM Klesti Hoxha edited UML
Mar 15, 2017, 3:04 AM Klesti Hoxha edited UML
Mar 15, 2017, 3:03 AM Klesti Hoxha edited UML
Mar 15, 2017, 3:02 AM Klesti Hoxha edited Kurse të Semestrit të Kaluar
Mar 6, 2017, 4:53 AM Klesti Hoxha edited Manaxhimi i rrjetave të sensorëve pa tela nëpërmjet API RESTFul
Mar 6, 2017, 4:52 AM Klesti Hoxha edited Vënia në punë e aplikacioneve web nëpërmjet teknologjive container
Mar 6, 2017, 4:51 AM Klesti Hoxha edited Temat MSc
Feb 23, 2017, 5:12 AM Klesti Hoxha edited Temat MSc
Feb 23, 2017, 5:12 AM Klesti Hoxha edited Temat MSc
Feb 23, 2017, 5:11 AM Klesti Hoxha edited Temat MSc