Recent site activity

Mar 15, 2017, 3:04 AM Klesti Hoxha edited UML
Mar 15, 2017, 3:03 AM Klesti Hoxha edited UML
Mar 15, 2017, 3:02 AM Klesti Hoxha edited Kurse të Semestrit të Kaluar
Mar 6, 2017, 4:53 AM Klesti Hoxha edited Manaxhimi i rrjetave të sensorëve pa tela nëpërmjet API RESTFul
Mar 6, 2017, 4:52 AM Klesti Hoxha edited Vënia në punë e aplikacioneve web nëpërmjet teknologjive container
Mar 6, 2017, 4:51 AM Klesti Hoxha edited Temat MSc
Feb 23, 2017, 5:12 AM Klesti Hoxha edited Temat MSc
Feb 23, 2017, 5:12 AM Klesti Hoxha edited Temat MSc
Feb 23, 2017, 5:11 AM Klesti Hoxha edited Temat MSc
Feb 23, 2017, 5:02 AM Klesti Hoxha edited Rekomandimi i përmbajtjes së personalizuar nëpërmjet profileve të përdoruesve implicite
Feb 22, 2017, 8:32 AM Klesti Hoxha edited Temat MSc
Feb 22, 2017, 8:31 AM Klesti Hoxha edited Ofrimi i një shërbim ruajtje dhe menaxhimi multimediash nëpërmjet një arkitekture RESTFul
Feb 22, 2017, 8:31 AM Klesti Hoxha edited Temat MSc
Feb 21, 2017, 7:27 AM Klesti Hoxha edited Temat MSc
Feb 20, 2017, 6:53 AM Klesti Hoxha edited Temat MSc
Feb 20, 2017, 6:52 AM Klesti Hoxha edited Temat MSc
Feb 20, 2017, 6:51 AM Klesti Hoxha edited Temat MSc
Feb 20, 2017, 6:47 AM Klesti Hoxha edited Manaxhimi i rrjetave të sensorëve pa tela nëpërmjet API RESTFul
Feb 20, 2017, 6:46 AM Klesti Hoxha created Manaxhimi i rrjetave të sensorëve pa tela nëpërmjet API RESTFul
Feb 20, 2017, 6:46 AM Klesti Hoxha edited Ofrimi i një shërbim ruajtje dhe menaxhimi multimediash nëpërmjet një arkitekture RESTFul
Feb 20, 2017, 6:45 AM Klesti Hoxha created Ofrimi i një shërbim ruajtje dhe menaxhimi multimediash nëpërmjet një arkitekture RESTFul
Feb 20, 2017, 6:45 AM Klesti Hoxha edited Vënia në punë e aplikacioneve web nëpërmjet teknologjive container
Feb 20, 2017, 6:44 AM Klesti Hoxha created Vënia në punë e aplikacioneve web nëpërmjet teknologjive container
Feb 20, 2017, 6:43 AM Klesti Hoxha edited Rekomandimi i përmbajtjes së personalizuar nëpërmjet profileve të përdoruesve implicite
Feb 20, 2017, 6:43 AM Klesti Hoxha created Rekomandimi i përmbajtjes së personalizuar nëpërmjet profileve të përdoruesve implicite