Recent site activity

Mar 16, 2018, 6:57 AM Klesti Hoxha edited Temat MSc
Mar 16, 2018, 6:57 AM Klesti Hoxha edited Temat MSc
Mar 15, 2018, 8:26 AM Klesti Hoxha edited Vënia në punë e sistemeve të organizuara në mikroshërbime nëpërmjet platformës Kubernetes
Mar 15, 2018, 8:25 AM Klesti Hoxha edited Lidhja e entiteteve në tekste shqip me baza njohurishë
Mar 15, 2018, 8:24 AM Klesti Hoxha edited Temat MSc
Mar 13, 2018, 2:11 PM Klesti Hoxha edited Inxhinieri Softueri
Mar 13, 2018, 3:51 AM Klesti Hoxha edited Inxhinieri Softueri
Mar 9, 2018, 1:58 AM Klesti Hoxha edited Vënia në punë e aplikacioneve web nëpërmjet teknologjive container
Mar 9, 2018, 1:57 AM Klesti Hoxha edited Temat MSc
Mar 8, 2018, 11:08 AM Klesti Hoxha edited UML
Mar 7, 2018, 12:09 PM Klesti Hoxha edited Temat MSc
Mar 7, 2018, 12:05 PM Klesti Hoxha edited UML
Mar 7, 2018, 12:04 PM Klesti Hoxha edited Inxhinieri Softueri
Mar 7, 2018, 1:19 AM Klesti Hoxha edited UML
Mar 7, 2018, 1:19 AM Klesti Hoxha edited UML
Mar 7, 2018, 1:18 AM Klesti Hoxha edited UML
Mar 7, 2018, 1:15 AM Klesti Hoxha edited UML
Mar 7, 2018, 1:09 AM Klesti Hoxha edited UML
Mar 6, 2018, 12:55 PM Klesti Hoxha edited UML
Mar 6, 2018, 8:56 AM Klesti Hoxha edited Inxhinieri Softueri
Mar 6, 2018, 8:52 AM Klesti Hoxha edited Inxhinieri Softueri
Mar 6, 2018, 8:51 AM Klesti Hoxha edited Inxhinieri Softueri
Mar 6, 2018, 1:38 AM Klesti Hoxha edited Inxhinieri Softueri
Mar 2, 2018, 5:49 AM Klesti Hoxha edited Kurset Aktuale
Mar 2, 2018, 5:48 AM Klesti Hoxha edited Vënia në punë e sistemeve të organizuara në mikroshërbime nëpërmjet platformës Kubernetes