Interesat

    • Gjetja e informacionit (Information Retrieval)

    • Sistemet e bazuara në internet

    • Modelimi dhe inxhinierimi i sistemeve

    • Përmirësimi i aksesit në informacion

Klesti Hoxha

Departamenti i Informatikës

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Universiteti i Tiranës

Adresa:

Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Blv. Zogu I, Nr. 25/1
Zyra 203C (Godina C)
1001 Tiranë

Email: klesti.hoxha@fshn.edu.al